Zorgprofielen

Pedicure wordt vergoed via de basis- of aanvullende zorgverzekering voor mensen die voetzorg echt nodig hebben, dus voor behandeling van bepaalde klachten, bijvoorbeeld bij klachten die ontstaan door een reumatische aandoening. Pedicure kan in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij diabetes, zelfs worden vergoed via de basisverzekering. In overige gevallen, zoals bij reuma en bloedvatproblemen kan vergoeding veelal plaatsvinden via de aanvullende zorgverzekering.

In 2015 is de vergoeding van pedicure vanuit de basisverzekering veranderd. Om te bepalen of iemand recht heeft op de vergoeding van pedicure wordt gebruik gemaakt van zogenaamde zorgprofielen. Er zijn vier zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Het zorgprofiel beschrijft welke behandeling er nodig is om diabetische zweren te voorkomen. Hoe hoger het zorgprofiel is, des te groter het risico op zweren, en des te meer voetzorg er nodig is.

Zorgprofiel 0

Bij zorgprofiel 0 kunt u met uw verwijzing naar de medisch pedicure komen. U krijgt geen vergoeding via de basisverzekering. U betaalt zelf de pedicure. Soms kunt u via de aanvullende verzekering in aanmerking komen voor vergoeding. U kunt dit navragen bij uw verzekeraar. U moet zelf declareren.

Zorgprofiel 1

Bij zorgprofiel 1 kunt u met uw verwijzing naar de medisch pedicure komen. U krijgt 1x per jaar een uitgebreid voetonderzoek uit de basisverzekering vergoed. U krijgt geen vergoeding voor behandelingen aan uw voeten via de basisverzekering. U betaalt zelf de pedicure. Soms kunt u via de aanvullende verzekering in aanmerking komen voor vergoeding. U kunt dit navragen bij uw verzekeraar. U moet dit zelf declareren.

Zorgprofiel 2, 3 en 4

Bij Zorgprofiel 2,3 en 4 wordt u eerst door uw behandelaar naar een podotherapeut gestuurd. De podotherapeut doet een voetonderzoek en stelt een behandelplan op. Met dit behandelplan kunt u naar een medisch pedicure.

Eigen bijdrage

In het behandelplan wordt onderscheid gemaakt tussen het medisch zorggedeelte en het cosmetisch gedeelte van de voetbehandeling. In het behandelplan staat alleen wat er medisch noodzakelijk is, en wat vergoed wordt uit de basis verzekering. De medisch pedicure declareert dit rechtstreeks bij de podotherapeut. Afhankelijk van uw wensen is het mogelijk dat er een eigen bijdrage moet worden betaald. Uiteraard in overleg met u. Deze eigen bijdrage kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.